• msc business consultancy 1
  • msc business consultancy 2
  • msc business consultancy 3
  • msc business consultancy 4

Organisatie advies

Als ondernemer begrijpt u zelf dat u constant een paar stappen vooruit dient te lopen. U weet op welke momenten u zou moeten handelen. De professionals van MSC ondersteunen u hier graag bij met hun kundig advies.

Ontzorgen
MSC biedt u meer dan enkel het opleveren van een fraai rapport. U ontzorgen en ondersteunen, het stukje extra service, is onmisbaar.

 

Zo definieert en bespreekt MSC vooraf samen met u als klant duidelijk de opdracht én het plan van aanpak.

Vervolgens ontvangt u een gedetailleerde analyse en duidelijke rapportage van de huidige situatie. In de verslaglegging zal MSC vervolgens haar bevindingen, conclusies en uiteraard haar aanbevelingen weergeven.

Tevens krijgt u een duidelijk en gestructureerd stappenplan met realistische tijdslijnen, het Implementatieplan, en voorstellen om het veranderingstraject efficiënt en effectief te laten verlopen. Gezamenlijk stelt MSC met u de doelstellingen van uw traject vast.

U kunt tijdens het doorvoeren van uw gewenste verandering, te allen tijde rekenen op intensieve ondersteuning van doorgewinterde professionals.

Bovendien voert MSC vanaf het begin tot het eind van het veranderingstraject samen met u regelmatig en structureel evaluaties uit. Dit, ter voorkoming van verrassingen én om u optimaal op de hoogte te houden van de algehele voortgang.

Turnkey
Uiteraard kan MSC tevens de gehele aansturing en coördinatie van het verandertraject voor u uitvoeren (turnkey), zodat het traject bovendien voor uzelf ook nog eens tijdsbesparing oplevert.

 

Veranderingsprocessen zijn complex, tijdrovend en soms ook emotioneel. Motivatie, transparantie en duidelijkheid maken deze processen gemakkelijker. Onderstaande succesfactoren zijn volgens MSC dan ook van groot belang voor het slagen van optimalisatietrajecten:

  • actieve betrokkenheid van het algehele management: ownership
  • frequent, eenduidig en feitelijk communiceren met betrokken actoren: verwachtingsmanagement
  • ondersteuning en capaciteit vanuit de klantorganisatie: draagvlak en realisatie

MSC denkt niet alleen met u mee !  MSC maakt tevens waar wat zij u heeft geadviseerd. Het eindresultaat voor u zal zijn: kostenbesparing, verbeterde efficiëntie en effectiviteit !